ĐĨA INDUKTOFIX LÓT CHỐNG ĂN MÒN, CHỐNG THẤM BÊ TÔNG

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

ĐĨA INDUKTOFIX LÓT CHỐNG ĂN MÒN, CHỐNG THẤM BÊ TÔNG

Hệ thống AGRU Induktofix đươc phát triển để cố định kiểu cơ khí các tấm lót nhựa vào các cấu trúc bê tông có sẵn. Hệ thống AGRU Induktofix tương thích với các loại nhựa lót bảo vệ bê tông như AGRU PE-HD Ultra Grip, Hệ thống Hydroclick PE 80 và các lớp lót mềm của AGRU.


Chi tiết sản phẩm

Lợi thế của hệ thống Induktofix

Các đĩa hàn Induktofix có thể được cố định về mặt cơ học trên kết cấu bê tông. Trong trường hợp đó có thể tránh cốt thép hiện có. Hơn nữa, hàn cảm ứng giữa các đĩa hàn Induktofix và hệ thống lót tránh được thâm nhập so với các phương pháp khác. Việc lắp ráp bổ sung các miếng vá để hàn kín là không cần thiết khi sử dụng hệ thống Induktofix.

Các ưu điểm của hệ thống Induktofix

- Lắp đặt cơ khí cho hệ thống nhựa lót không phải thâm nhập

- Giảm thiểu công tác hàn nhựa so với các phương pháp lắp đặt truyền thống khác

- Các đĩa hàn Induktofix có thể được bố trí theo hình tùy ý hoặc leo dạng lưới

- Khoảng rỗng giữa nhựa lót bảo vệ bê tông và các cấu trúc bê tông hiện có không cần thiết phải nhồi thêm bê tông bổ sung (giống với hệ thống HYDROCLICK)

- Giảm thiểu chi phí lắp đặt

Các ứng dụng

Ứng dụng chính của hệ thống Induktofix là cải tạo các cấu trúc bê tông hiện có. Hệ thống này có thể được dùng cho lắp đặt hệ thống lót nhựa tạm thời, cũng như cho xây dựng đường hầm hoặc lót lại mái bằng nhựa lót bảo vệ bê tông cho:

- Các bồn bể lưu trữ

- Các buồng chứa

- Đường hầm

- Lót trần

Các bước thi công

Bước 1:
Đĩa Induktofix được gắn cơ khí lên cấu trúc bê tông sẵn
có vì vậy không cần phải cải tạo thêm bề mặt bê tông
Bước 2:
Dùng máy cắt loại bỏ các chân neo của tấm nhựa bảo vệ
bê tông tại các vị trí sẽ hàn với đĩa Induktofix
Bước 3:
Định vị tấm nhựa bảo vệ bê tông và máy hàn cảm ứng
Bước 4:
Hàn tấm nhựa bảo vệ bê tông với đĩa Induktofix
bằng máy hàn cảm ứng

 

Thong ke