ĐƯỜNG ỐNG HDPE GIÚP TIẾT KIỆM HÀNG TRĂM ĐẦU NỐI MẶT BÍCH

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

ĐƯỜNG ỐNG HDPE GIÚP TIẾT KIỆM HÀNG TRĂM ĐẦU NỐI MẶT BÍCH

11/11/2022 13:18

Axit flohydric (HF) là một hóa chất rất phổ biến trong tất cả các nhà máy bán dẫn. Luật bảo vệ môi trường mới ở Singapore hiện yêu cầu loại bỏ axit flohydric khỏi nước thải công nghiệp trước khi xử lý.

Do đó, một nhà sản xuất chất bán dẫn đã phải chuyển các dòng chất thải của mình từ năm cơ sở sản xuất chất bán dẫn khác nhau sang một nhà máy tiền xử lý nước thải trung tâm mới.

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, công ty công nghệ cao này và nhà thầu chính của họ đã chọn hệ thống đường ống AGRULINE hoàn toàn bằng nhựa HDPE để vận chuyển nước thải an toàn.