Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ 2.2

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ 2.2

28/08/2019 16:39

Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ 2.2

SDT Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống PVDF cho hệ thống dẫn H2SO4 98% Năm thực hiện 2015

Thong ke